Aanmelden met uw e-mailadres

donderdag 12 september 2013

Voorwoord TMA Consultancy

Beste relatie,

Hieronder kunt u de uitkomsten (samenvatting) lezen van een onderzoek van TNS NIPO (in opdracht van Reaal Verzekeringen) over de financiële gevolgen van het overlijden van de partner.

Relaties van TMA Consultancy die eerder een hypotheek hebben afgesloten of een financiële planning hebben laten maken, zijn volledig op te hoogte van de financiële gevolgen. Deze zijn uitgebreid aan de orde geweest.

De praktijk wijst uit dat geen enkele situatie gelijk is. En als er oplossingen noodzakelijk zijn, dan is dat altijd maatwerk.

Bijna niets in de financiële wereld is meer zeker en het zal u niet ontgaan zijn dat met name de sociale wetgeving constant aan verandering onderhevig is. Ook de pensioenen zijn al tijden een punt van aandacht. Van belang is dan ook een financiële planning regelmatig te updaten om alles weer te toetsen aan de huidige omstandigheden.

Steeds meer relaties gaan inmiddels over tot het afsluiten van een financieel planningsabonnement. Meer informatie daarover kunt u vinden op mijn website www.mijnfinancieleplanning.nl
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact met mij opnemen voor een toelichting.

Met vriendelijke groet,

Patrick Betman

____________________________________________________________________________

Nederlanders matig voorbereid op gevolgen overlijden partner
9 september 2013  | redacteur Leven | Algemeen

'Overlijden van de partner kan grote financiële gevolgen hebben’, aldus Bart Janknegt, directeur van REAAL. Toch zijn Nederlandse stellen matig voorbereid op deze financiële gevolgen, zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO* in opdracht van REAAL. Slechts een kwart van de stellen heeft namelijk daadwerkelijk voorzieningen getroffen in het geval van overlijden.

Middelgrote financiële problemen verwacht
Een derde van de Nederlandse stellen verwacht middelgrote financiële problemen wanneer zij of hun partner overlijdt. Zo kunnen veel mensen hun hypotheek niet meer betalen als hun partner wegvalt. De zekerheid van het behoud van het huis is bij twee derde van de ondervraagden de reden om een overlijdensrisicoverzekering daarvoor af te sluiten.

Vooral vrouwen merken financiële impact
Opvallend is dat de financiële impact van het overlijden van de partner vooral voor vrouwen lijkt te gelden. Vrouwen verwachten meer dan mannen in financiële problemen te komen als hun partner overlijdt. En andersom verwachten mannen minder financiële gevolgen bij overlijden van hun partner.

Bart Janknegt: ‘Mannen lijken er minder bewust van dat als hun partner overlijdt dit ook gevolgen voor hen heeft. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Zij moeten dan meer dagen opvang gaan betalen of bijvoorbeeld minder gaan werken.’ Een meerderheid van de mannen (52%) geeft aan voldoende inkomen te hebben tegen een kwart van de vrouwen (27%). Mogelijk speelt hierbij mee dat een opvallend hoog percentage van de mannen (78%) nog steeds de belangrijkste kostwinner is.

* Onderzoek is verricht onder 1036 respondenten van 18 jaar en ouder met een vaste partner.