Aanmelden met uw e-mailadres

maandag 27 februari 2017

Polissen belastingvrij beëindigen vanaf 1 april


Heeft u een (bank)spaar-, leven- of beleggingshypotheek? Met ingang van 1 april 2017 veranderen de fiscale regels rond het beëindigen van deze hypotheken. Deze aanpassing biedt interessante mogelijkheden, maar oplettendheid blijft geboden.

In de huidige situatie moet een (bank)spaar-, leven- of beleggingsverzekering minimaal 15 of 20 jaar hebben gelopen voordat deze belastingvrij mag worden afgekocht (per polisduur van 15 of 20 jaar geldt een specifiek bedrag). Voldoe je niet aan deze eis dan betaal je 40,8% tot 52% belasting over de beleggingswinst (de poliswaarde minus de som van de betaalde premies). Gevolg van deze regel is dat woningbezitters vrijwel geen mogelijkheden hebben om hun hypotheek tussentijds te wijzigen of het opgebouwde kapitaal te gebruiken ter verlaging van de hypotheekschuld.

Wijzigingen per 1 april

In het kader van de verlaging van de hypotheekschuld heeft de overheid de huidige regeling aangepast: vanaf 1 april 2017 vervalt de eis dat de polis minimaal 15 of 20 jaar moet hebben gelopen. Voorwaarde is wél dat de vrijgekomen poliswaarde moet worden gebruikt ter verlaging van de eigen hypotheekschuld (dus een box 1 lening). Er is een uitzondering gemaakt voor polissen, gesloten vóór 2001: de waarde van die polissen hoeft níet voor verlaging van de schuld te worden gebruikt.

Lagere maandlasten

Door deze aanpassing is het makkelijker geworden de waarde van de polis op te nemen en te gebruiken ter verlaging van de hypotheek. De verlaagde hypotheek kan zorgen voor een lagere maandlast of met een verlaagde hypotheek kun je makkelijker overstappen naar een andere bank (met bijvoorbeeld een lagere rente of betere voorwaarden). Let op: in de meeste gevallen is een polis bedoeld voor de aflossing van de hypotheek op de einddatum. Beëindiging van de polis betekent wél dat er een alternatief voor de aflossing van de hypotheek moet worden gevonden. Raadpleeg in voorkomend geval dus altijd een financieel adviseur.

maandag 20 februari 2017

7 redenen voor een bezoek aan de onafhankelijk financieel adviseur


Hieronder een artikel van Michel van Dam, commercieel directeur bij Legal & General. Ik sluit mij volledig aan bij de inhoud. Relaties die al eerder een financiële planning maakten zullen dit ongetwijfeld ook bevestigen.

Enige tijd geleden was ik op bezoek bij een Financieel Adviesbureau in Londen. Met de directeur van dit bedrijf raakte ik in gesprek en ik vertelde hem dat veel consumenten in Nederland weinig interesse tonen in hun financiële situatie of pensioen. Hij gaf aan dat het ook in de UK moeilijk is om consumenten bewust te maken van dit belang. Vooral consumenten met lagere inkomens hebben (ook) in Engeland het idee dat financieel advies alleen iets is voor ‘de rijken’.

Het kantoor had een lijst opgesteld met 7 redenen voor een bezoek aan een financieel adviseur. Om consumenten er op te wijzen dat financieel advies voor iedereen van belang is.

1. Om uw gezin te beschermen
Uw financieel adviseur stelt uw financiële situatie vast en geeft de beste opties aan om uw gezin te beschermen. Of u getrouwd bent of niet, in- of uitwonende kinderen hebt of single bent. Daarmee kunt u voorkomen dat u in de financiële problemen komt.

2. Plannen van uw huidige uitgaven en inkomsten
Om op langere termijn financiële zekerheid te hebben, is het nodig om reserves op te bouwen. Stap 1 is het in kaart brengen van uw korte termijn uitgaven. Stap 2 is het vaststellen van een spaarplan. Of uw bezit €100,- of € 100.000,- is, uw financieel adviseur kijkt naar uw individuele situatie.

3. Een plan voor later
Als u zicht heeft op uw korte termijn uitgaven, kunt u gaan nadenken over de langere termijn. Veel mensen willen niet alleen afhankelijk zijn van overheidsvoorzieningen (zoals AOW). De financieel adviseur geeft u inzicht in het oerwoud van regels, wetgeving en producten. En biedt u ook een oplossing om een voorziening op te bouwen voor later.

4. Veiligstellen van uw eigen woning
Een huis kopen is voor veel mensen een van de grootste uitgaven in het leven. De financieel adviseur helpt u met het uitzoeken van de beste voorwaarden, laagste rente en verantwoorde kosten. Daarmee kunt u veelal duizenden euro’s besparen. Bovendien kent de onafhankelijk financieel adviseur alle maatschappijen. Hierdoor kan hij een oplossing vinden bij een partij die voor u onbekend was of niet bereikbaar.

5. Besparen op belastingen
Uw financieel adviseur brengt de mogelijkheden in kaart voor belastingaftrek. Denk dan bijvoorbeeld aan pensioenopbouw, vermogensopbouw voor de partner of de kinderen, ook in ingewikkelde situaties.

6. Om u ‘on track’ te houden
Ook als u uw financiële positie in kaart heeft gebracht met een plan, is het goed om uw financieel adviseur regelmatig een oogje in het zeil te laten houden. Vooral wanneer er iets gebeurt waardoor uw situatie verandert (partner, kinderen, scheiding, grote aankoop). Uw financieel adviseur kan er voor zorgen dat u financieel ‘op de rails’ blijft en uw doelen bereikt.

7.  ‘Peace of mind’
Geld is een gecompliceerd onderwerp en er zijn veel zaken waaraan u moet denken om uw bezit te beschermen of te laten groeien. Een goede, onafhankelijke adviseur kan uw twijfel wegnemen en u geruststellen: het is in handen van een expert.


Het maakt niet uit of u nu een algemeen of een praktisch advies nodig heeft. Of op zoek bent naar een specialist. Het geld dat u investeert in een onafhankelijk financieel advies, verdient u meestal vele malen terug over de langere termijn.