Aanmelden met uw e-mailadres

donderdag 11 augustus 2016

MoneyView: ‘Rentemiddeling is sigaar uit eigen doos’

MoneyView: ‘Rentemiddeling is sigaar uit eigen doos’

De maandlasten worden na rentemiddeling lager, maar de restschuld is aan het eind van de rentevaste periode hoger. Dat concludeert MoneyView na een analyse van de diverse methodes van rentemiddelen die de hypotheekbanken aan hun klanten bieden.

MoneyView stelt dat over een nieuwe renteperiode het mogelijk te behalen totale voordeel vaak klein is en in sommige gevallen zelfs negatief. “Maar de resterende duur van de huidige rentevaste periode heeft daar weinig invloed op. Bij ABN Amro, Florius en Rabobank is rentemiddeling in alle berekende gevallen ongunstig ten opzichte van het uitzitten van de huidige rentevaste periode. Bij ING, Obvion en SNS is in de berekende scenario’s wel voordeel te behalen, zij het gering.” ING heeft van alle onderzochte aanbieders de meest klantvriendelijke uitkomsten, aldus MoneyView.

Overwegen
 Rentemiddeling biedt op termijn nauwelijks voordeel en soms zelfs nadeel ten opzichte van het uitzitten van het huidige rentecontract, zegt MoneyView, mits de hypotheekrente niet (flink) gestegen is op het moment dat het huidige rentecontract verlopen is. “Wel zijn er op korte termijn lagere maandlasten te verwachten. Voor mensen die graag per direct die lagere maandlasten willen, een rentestijging vrezen en bij wie afkoop van het hypotheekcontract of oversluiten naar een andere geldverstrekker geen optie is, is rentemiddeling wellicht het overwegen waard”, aldus het onderzoeksbureau.

Lagere risicoklasse

MoneyView: “Een bijkomend voordeel van rentemiddeling bij lineaire en annuïtaire hypotheken is dat de lening daarmee ook direct in een lagere risicoklasse terecht kan komen. Doordat er bij beide hypotheeksvormen maandelijks wordt afgelost, neemt de oorspronkelijk hoofdsom gedurende de looptijd af. Op dit moment is het echter nog niet zo dat alle aanbieders maandelijks voor de klant controleren of de LTV zodanig is gedaald dat de risicoklasse en dus de rente kan worden verlaagd. Van de in het onderzoek meegenomen aanbieders wordt dit alleen door Obvion en Centraal Beheer (bij de Thuis Hypotheek) gedaan.”