Aanmelden met uw e-mailadres

donderdag 30 juni 2016

Consumentenbond ontraadt rentemiddelingDe  Consumentenbond ontraadt rentemiddeling voor huiseigenaren die willen profiteren van de huidige lage hypotheekrentetarieven. Volgens de bond is  rentemiddeling bij vrijwel alle banken te duur. Alleen Obvion wijkt volgen de Consumentenbond van dit beeld af. 

De organisatie komt met haar advies nu Rabobank en  ABN Amro per 1 juli rentemiddeling gaan inzetten voor bestaande hypotheken. De bond adviseert huiseigenaren hier niet op in te gaan. “Het is te duur, er is op de korte termijn geen sterke rentestijging te verwachten, en om een slechts een rentevoordeel te halen, zadelen huizenbezitters zich voor langere tijd op met hogere lasten.”

Diverse banken boden de mogelijkheid van rentemiddeling al, en met uitzondering van Obvion zijn ze allemaal te duur.  ABN Amro en Rabobank zijn volgens de Consumentenbond nog duurder. Het grote nadeel van  de rentemiddeling bij Rabo is volgens de bond dat  het boetevrij aflossen bij verhuizen vervalt na rentemiddeling. “Daarmee is er het risico dat er een flinke boeterente volgt bij verhuizing. De andere banken kennen deze voorwaarde niet.”

De coöperatieve bank doet bovenop het nieuwe rentepercentage een opslag van 0,2%, onder meer als vergoeding voor de kosten voor het ‘herzien van renteverplichtingen op de kapitaalmarkt.’ De Consumentenbond hecht weinig waarde aan die uitleg. “Banken moeten hun renteverplichtingen echter voortdurend herzien. Bovendien profiteren zij van de ingreep als de rente de komende jaren laag blijft. ABN Amro en Florius rekenen zelfs én een boete-opslag én een vaste ‘rentebemiddelingsopslag’ van 0,2%.”

Boeterente nog ongunstiger
Banken hanteren  twee methoden bij rentemiddeling, de zuivere variant waarbij een gewogen gemiddelde wordt genomen van de rente die de klant nu betaalt en de actuele marktrente. “Dit doen Obvion en de Rabobank”, stelt de Consumentenbond vast. “De overige banken, waaronder ING en ABN Amro, berekenen een boeterente en smeren die uit over de nieuw gekozen looptijd. Dit pakt voor consumenten ongunstiger uit.”

donderdag 2 juni 2016

Aflossingsvrije hypotheken

NVB waarschuwt consumenten voor ‘gevaren’ aflossingsvrije hypotheek

Huizenbezitters die een aflossingsvrije hypotheek hebben, doen er verstandig aan om nu al na te denken over het moment dat hun hypotheek afloopt. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Klanten worden komende tijd actief benaderd door banken om ervoor te zorgen dat ze straks niet voor verrassingen komen te staan.
De NVB wijst erop dat het goed is om rekening te houden met een drietal ontwikkelingen. “Als de hypotheek verlengd kan worden, dan kunnen de maandlasten stijgen doordat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50% moet worden afgelost. Ook het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een eventuele inkomensdaling als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om die te verlengen.”

Tijdig anticiperen
De Nederlandsche Bank schat volgens de NVB dat ongeveer 35% van de Nederlandse huiseigenaren een hypotheek heeft die volledig aflossingsvrij is en niet gekoppeld is aan een vermogensopbouwproduct. In veel gevallen gaat het hier om mensen die als gevolg van de stijging van de huizenprijzen een flinke overwaarde hebben en dus niet snel in de problemen zullen komen. Maar er zijn ook huizenbezitters waarvan de hypotheek hoog is ten opzichte van de waarde van de woning en dan kan het verstandig zijn om nu al maatregelen te nemen, door bijvoorbeeld te besluiten om periodiek af te lossen of vermogen op te bouwen. Om er voor te zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan gaan banken klanten actief benaderen om de mogelijke gevolgen van het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek in kaart te brengen. Op die manier kunnen woningbezitters zo nodig tijdig maatregelen nemen.
Financiële planning
Om de hierboven genoemde (mogelijke) effecten goed in beeld te krijgen is het maken van een financiële planning van groot belang. In een financiële planning zoals TMA Consultancy maakt krijgt u volledig inzicht in de situatie, doordat alle financiële zaken met elkaar in verband worden gebracht.