Aanmelden met uw e-mailadres

maandag 1 mei 2017

AFM houdt toezicht op kredietverstrekking voor aanschaf mobiele telefoon

richting


Met ingang van 1 mei 2017 houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders. Vanaf deze datum moeten deze partijen zich aan de regels houden voor verantwoorde kredietverstrekking als zij een lening aanbieden bij de koop van een mobieltje op afbetaling. De AFM houdt geen toezicht op telefoonabonnementen (bellen, data, sms).

Verantwoorde kredietverstrekking

Telecomaanbieders die leningen van meer dan €250 verstrekken voor een mobiele telefoon op afbetaling, zijn met ingang van 1 mei 2017 verplicht te vragen naar het inkomen en de vaste lasten van hun klanten. Ook moeten zij bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) nagaan of er andere kredieten zijn afgesloten.
Deze maatregelen zijn nodig om overkreditering te voorkomen en te toetsen of er maandelijks voldoende ruimte is om de lening terug te betalen. Bij een krediet voor een mobiele telefoon van minder dan €1.000 hoeft de klant wettelijk gezien geen loonstrook of bankafschrift te tonen. Hij moet wel verklaren dat de opgegeven informatie juist is. Bij twijfel hierover kan er naar bewijsstukken worden gevraagd. Het telefoonkrediet wordt vanaf €250 bij het BKR geregistreerd. De telecomaanbieders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de inkomenslastentoets en de registratie bij het BKR.

Bescherming consumenten

Koop op afbetaling is een vorm van krediet waarop de AFM toezicht houdt. De telecomaanbieder is in deze situatie een kredietverstrekker doordat er een lening wordt verstrekt. Daarvoor moeten de aanbieders een vergunning hebben van de AFM. Dat is wettelijk geregeld.
De AFM ziet er op toe dat kredietverstrekkers niet te veel krediet geven waardoor consumenten in de problemen kunnen raken. Ook stelt de AFM eisen aan de informatie van telecomaanbieders over het krediet. De kosten voor het mobieltje op afbetaling moeten duidelijk en op eerlijke wijze van te voren aan klanten inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor weet de klant precies wat hij moet betalen voor de mobiele telefoon op afbetaling en worden prijzen beter vergelijkbaar. Het krediet in het telefoonabonnement verbergen is niet toegestaan. Ook daar houdt de AFM toezicht op. 

donderdag 23 maart 2017

Goedkoopste hypotheek punt nl

Iedereen moet het natuurlijk helemaal zelf weten, maar je kunt dit soort ellende n.m.m. beter voorkomen door met een professional in zee te gaan in plaats van een internetverkoper

Goedkopehypotheek.nl opnieuw op vingers getikt door Kifid

Na negen berispingen door de geschillencommissie van het Kifid in 2016 heeft Goedkopehypotheek.nl opnieuw een veroordeling van het klachteninstituut te pakken. Het adviesbedrijf moet de helft van de adviesnota terugbetalen aan de klant plus een schadevergoeding voor te veel betaalde rente. Een aangevraagde hypothecaire lening is niet op tijd verstrekt, waardoor de klant een overbruggingslening moest afsluiten. De adviseur heeft de voortgang niet goed bewaakt.


Consument en Goedkopehypotheek.nl kwamen in november 2015 overeen dat de hypotheekadviseur een lening van € 204.500 zou aanvragen bij ASR voor een huis dat de klant had gekocht. De offerte die de geldverstrekker vervolgens stuurde moest voor 4 december bij ASR ondertekend binnen zijn. De klant tekende de offerte op 1 december, maar werd er vlak voor levering van de woning, op 4 januari 2016, door de notaris op gewezen dat er geen geld was. Hij heeft toen zelf een overbruggingslening afgesloten, blijkt uit het verslag van Kifid over de zaak.

Niet gehandeld als redelijk bekwaam adviseur

Kifid meent dat de adviseur toerekenbaar tekort is geschoten. Zijn klant was in de veronderstelling dat de lening geregeld was, aangezien Goedkopehypotheek meerdere informatieverzoeken bleef sturen. ASR zegt echter geen reactie op de offerte te hebben ontvangen en heeft het dossier daarom op 20 december 2015 gesloten. Uiteindelijk moest de klant van de notaris, en niet van de adviseur, horen dat er helemaal geen geld was.
“Het voorgaande brengt de Commissie tot het oordeel dat de Adviseur zich niet heeft gedragen zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur betaamt. De dienstverlening van de Adviseur heeft derhalve niet aan de overeenkomst beantwoord”, aldus Kifid. De geschillencommissie veroordeelt Goedkopehypotheek.nl tot het terugbetalen van de helft van de adviesnota, te weten €1.187,50. Ook moet de adviseur de te veel betaalde rente betalen doordat de klant een overbruggingslening moest afsluiten. Die kosten bedragen nog eens €1.183,20.

Beterschap beloofd na 9 berispingen in 2016

Het is zeker niet de eerste keer dat Kifid Goedkopehypotheek.nl berispt. In 2016 liep het advieskantoor negen keer tegen de lamp en moest het ongeveer €50.000 aan consumenten betalen voor gebrekkig hypotheekadvies en de schade die daardoor is ontstaan. In de uitspraken staat vaak dat Goedkopehypotheek.nl “niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur”, een formulering die Kifid ook in de nieuwe uitspraak weer kon gebruiken.
Directeur Don Bandstra noemde de negen berispingen “een percentage waar wij niet heel ontevreden over zouden moeten zijn”, maar beloofde ook beterschap. “Het streven is altijd om foutloos te werken, al is dat voor iedere groot bedrijf in deze branche een uitdaging.”
Ook een nieuwe Kifid-boete voor Goedkopehypotheek.nl lijkt in het verschiet te liggen. Begin deze maand oordeelde Kifid dat een adviseur van het bedrijf de zorgplicht had geschonden doordat het al vooraf zou hebben moeten weten dat de bank een aangevraagde lening voor een nog te bouwen woning niet zou leveren. Kifid houdt de beslissing aan. Eerst moet de consument binnen vier weken de bewijzen aanleveren voor de geleden schade.

maandag 27 februari 2017

Polissen belastingvrij beëindigen vanaf 1 april


Heeft u een (bank)spaar-, leven- of beleggingshypotheek? Met ingang van 1 april 2017 veranderen de fiscale regels rond het beëindigen van deze hypotheken. Deze aanpassing biedt interessante mogelijkheden, maar oplettendheid blijft geboden.

In de huidige situatie moet een (bank)spaar-, leven- of beleggingsverzekering minimaal 15 of 20 jaar hebben gelopen voordat deze belastingvrij mag worden afgekocht (per polisduur van 15 of 20 jaar geldt een specifiek bedrag). Voldoe je niet aan deze eis dan betaal je 40,8% tot 52% belasting over de beleggingswinst (de poliswaarde minus de som van de betaalde premies). Gevolg van deze regel is dat woningbezitters vrijwel geen mogelijkheden hebben om hun hypotheek tussentijds te wijzigen of het opgebouwde kapitaal te gebruiken ter verlaging van de hypotheekschuld.

Wijzigingen per 1 april

In het kader van de verlaging van de hypotheekschuld heeft de overheid de huidige regeling aangepast: vanaf 1 april 2017 vervalt de eis dat de polis minimaal 15 of 20 jaar moet hebben gelopen. Voorwaarde is wél dat de vrijgekomen poliswaarde moet worden gebruikt ter verlaging van de eigen hypotheekschuld (dus een box 1 lening). Er is een uitzondering gemaakt voor polissen, gesloten vóór 2001: de waarde van die polissen hoeft níet voor verlaging van de schuld te worden gebruikt.

Lagere maandlasten

Door deze aanpassing is het makkelijker geworden de waarde van de polis op te nemen en te gebruiken ter verlaging van de hypotheek. De verlaagde hypotheek kan zorgen voor een lagere maandlast of met een verlaagde hypotheek kun je makkelijker overstappen naar een andere bank (met bijvoorbeeld een lagere rente of betere voorwaarden). Let op: in de meeste gevallen is een polis bedoeld voor de aflossing van de hypotheek op de einddatum. Beëindiging van de polis betekent wél dat er een alternatief voor de aflossing van de hypotheek moet worden gevonden. Raadpleeg in voorkomend geval dus altijd een financieel adviseur.

maandag 20 februari 2017

7 redenen voor een bezoek aan de onafhankelijk financieel adviseur


Hieronder een artikel van Michel van Dam, commercieel directeur bij Legal & General. Ik sluit mij volledig aan bij de inhoud. Relaties die al eerder een financiële planning maakten zullen dit ongetwijfeld ook bevestigen.

Enige tijd geleden was ik op bezoek bij een Financieel Adviesbureau in Londen. Met de directeur van dit bedrijf raakte ik in gesprek en ik vertelde hem dat veel consumenten in Nederland weinig interesse tonen in hun financiële situatie of pensioen. Hij gaf aan dat het ook in de UK moeilijk is om consumenten bewust te maken van dit belang. Vooral consumenten met lagere inkomens hebben (ook) in Engeland het idee dat financieel advies alleen iets is voor ‘de rijken’.

Het kantoor had een lijst opgesteld met 7 redenen voor een bezoek aan een financieel adviseur. Om consumenten er op te wijzen dat financieel advies voor iedereen van belang is.

1. Om uw gezin te beschermen
Uw financieel adviseur stelt uw financiële situatie vast en geeft de beste opties aan om uw gezin te beschermen. Of u getrouwd bent of niet, in- of uitwonende kinderen hebt of single bent. Daarmee kunt u voorkomen dat u in de financiële problemen komt.

2. Plannen van uw huidige uitgaven en inkomsten
Om op langere termijn financiële zekerheid te hebben, is het nodig om reserves op te bouwen. Stap 1 is het in kaart brengen van uw korte termijn uitgaven. Stap 2 is het vaststellen van een spaarplan. Of uw bezit €100,- of € 100.000,- is, uw financieel adviseur kijkt naar uw individuele situatie.

3. Een plan voor later
Als u zicht heeft op uw korte termijn uitgaven, kunt u gaan nadenken over de langere termijn. Veel mensen willen niet alleen afhankelijk zijn van overheidsvoorzieningen (zoals AOW). De financieel adviseur geeft u inzicht in het oerwoud van regels, wetgeving en producten. En biedt u ook een oplossing om een voorziening op te bouwen voor later.

4. Veiligstellen van uw eigen woning
Een huis kopen is voor veel mensen een van de grootste uitgaven in het leven. De financieel adviseur helpt u met het uitzoeken van de beste voorwaarden, laagste rente en verantwoorde kosten. Daarmee kunt u veelal duizenden euro’s besparen. Bovendien kent de onafhankelijk financieel adviseur alle maatschappijen. Hierdoor kan hij een oplossing vinden bij een partij die voor u onbekend was of niet bereikbaar.

5. Besparen op belastingen
Uw financieel adviseur brengt de mogelijkheden in kaart voor belastingaftrek. Denk dan bijvoorbeeld aan pensioenopbouw, vermogensopbouw voor de partner of de kinderen, ook in ingewikkelde situaties.

6. Om u ‘on track’ te houden
Ook als u uw financiële positie in kaart heeft gebracht met een plan, is het goed om uw financieel adviseur regelmatig een oogje in het zeil te laten houden. Vooral wanneer er iets gebeurt waardoor uw situatie verandert (partner, kinderen, scheiding, grote aankoop). Uw financieel adviseur kan er voor zorgen dat u financieel ‘op de rails’ blijft en uw doelen bereikt.

7.  ‘Peace of mind’
Geld is een gecompliceerd onderwerp en er zijn veel zaken waaraan u moet denken om uw bezit te beschermen of te laten groeien. Een goede, onafhankelijke adviseur kan uw twijfel wegnemen en u geruststellen: het is in handen van een expert.


Het maakt niet uit of u nu een algemeen of een praktisch advies nodig heeft. Of op zoek bent naar een specialist. Het geld dat u investeert in een onafhankelijk financieel advies, verdient u meestal vele malen terug over de langere termijn.