Aanmelden met uw e-mailadres

dinsdag 1 december 2015

Banken geven geen onafhankelijk advies

Dat je bij een bank geen onafhankelijk advies krijgt, dat is natuurlijk al heel lang bekend. Het intermediair, zoals TMA Consultancy, wordt door de overheid op allerlei manieren gedwongen onafhankelijk te adviseren. Op zich niet erg, want dat is uiteraard ook de kracht van het onafhankelijk intermediair. Een adviseur onderscheidt zich nou eenmaal van een verkoper.
Het artikel dat vandaag verscheen in de media kaart het ‘onafhankelijke’ advies van banken nog maar eens aan.
Groet, Patrick Betman

"BANKEN GEVEN GEEN ONAFHANKELIJK ADVIES"
Hypotheekadviseurs van De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur pleiten voor een verplichte waarschuwingstekst voor consumenten die gebruik willen maken van de ‘adviesdiensten’ van een bank. "De consument is nu in de veronderstelling dat hij een onafhankelijk advies krijgt bij de bank. De realiteit is anders: in bijna alle gevallen krijgt de consument een hypotheek van diezelfde bank voorgeschoteld."

30 november 2015
In maart 2016 wordt een nieuwe Europese Richtlijn op het gebied van hypotheken van kracht die een verbod op de termen ‘advies’ en ‘adviseur’ door banken mogelijk maakt. Als de overheid niet bereid is om de term ‘advies’ en ‘adviseur’ te verbieden voor banken, dan zou de overheid in ieder geval voorwaarden moeten stellen aan het gebruik van de term ‘onafhankelijk advies’ en ‘onafhankelijke adviseur’. De OvFD heeft de Tweede Kamer opgeroepen om dit bij de minister van Financiën onder de aandacht te brengen. De Hypotheekshop heeft al eerder een oproep gedaan voor een adviesverbod voor banken.

Lodewijk van der Heijden, directeur Distributie bij De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur: ‘Als je een consumptief krediet afsluit, voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, staat er groot afgedrukt: ‘Geld lenen kost geld’. Als een consument naar een bank toegaat, dan zou die er ook met grote letters op gewezen moeten worden dat een bank alleen de producten van het eigen merk verkoopt. Advies bij een bank heeft alleen betrekking op het advies over de beperkte eigen producten die de bank zelf aanbiedt en dus niet op onafhankelijk advies op basis van een vergelijking van het grote aantal in de markt aanwezige producten. Adviseurs van de bank zijn dus eerder verkopers in plaats van adviseurs. Consumenten realiseren zich vaak onvoldoende dat zij hierdoor zowel financieel gezien als qua voorwaarden slechter af zijn. De kans dat de bank waar de consument binnenstapt, juist op dat moment een gunstige hypotheekrente, goed passende voorwaarden én aanvullende verzekeringen heeft, is natuurlijk klein."

maandag 22 juni 2015

Versnelde verhoging AOW-leeftijd: vanaf 2021 doorwerken tot 67 jaar


De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

De AOW leeftijd gaat vanaf 2016 met drie maanden per jaar omhoog en vanaf 2018 met vier maanden per jaar omhoog.  Dat betekent dan de AOW-leeftijd 66 jaar wordt in 2018 en 67 jaar in 2021.

Aanvankelijk was de bedoeling dat de AOW-leeftijd pas in 2023 naar 67 omhoog zou gaan. De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.


Verhoging in

 AOW-leeftijd
  Betreft personen geboren:
2013

 65 + 1 maand
  na 31-12-1947 en voor 01-12-1948
2014

 65 + 2 maanden
  na 30-11-1948 en voor 01-11-1949
2015

 65 + 3 maanden
  na 31-10-1949 en voor 01-10-1950
2016

 65 + 6 maanden
  na 30-09-1950 en voor 01-07-1951
2017

 65 + 9 maanden
  na 30-06-1951 en voor 01-04-1952 
2018

 66
  na 31-03-1952 en voor 01-01-1953
2019

 66 + 4 maanden
  na 31-12-1952 en voor 01-09-1953
2020

 66 + 8 maanden
  na 31-08-1953 en voor 01-05-1954
2021

 67
  na 30-04-1954 en voor 01-01-1955

dinsdag 16 juni 2015

Tandartsbezoek wint het van pensioen

Weliswaar is de maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp pensioen groot, maar dat leidt vooralsnog niet tot ander gedrag ten aanzien van het pensioen. Ruim zeven van de tien Nederlanders vult liever de belastingaangifte in of geeft de voorkeur aan een bezoek aan de tandarts dan zijn pensioenoverzicht te bekijken. Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksbureau Kien in opdracht van Nationale-Nederlanden.
De belangrijkste reden om ons niet te verdiepen in ons pensioen is dat het saai en ingewikkeld is. Bovendien weet 44% van de Nederlanders ook niet waar hij of zij moet beginnen. Jongeren blijven pensioen vooral zien als iets voor de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1000 respondenten.
Werkgevers
Nederlanders wisselen ook steeds vaker van baan en bouwen daardoor steeds meer verschillende pensioenpotjes op bij verzekeraars of pensioenfondsen. We geven nu aan gemiddeld vijf verschillende werkgevers te hebben gehad. In de toekomst zal dit aantal alleen maar toenemen, verwacht 63% van werkend Nederland.
Kennis ontbreekt
Uit het onderzoek blijkt ook dat onze kennis veel te wensen overlaat: maar liefst 36% is niet op de hoogte van het aantal verschillende pensioenpotjes en bijna de helft van de ondervraagden kent de bedragen niet. De voorwaarden van de verschillende pensioenpotjes zijn bij slechts 20% van de pensioengerechtigden bekend. En 49% zegt niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheid om verschillende pensioenpotjes onder te brengen bij één fonds of verzekeraar.

APK check
Uit het onderzoek blijkt dat 59% van werkend Nederland zijn pensioen graag op een rijtje krijgt en advies wil krijgen wat te doen. Mannen zouden graag een soort APK check voor pensioen willen hebben (53%). Meer dan de helft wil zijn pensioen het liefst onderbrengen bij één fonds of verzekeraar zodat deze partij duidelijkheid kan verschaffen. Van de nieuwe werkgever wordt verwacht dat hij/zij ons alles vertelt over de pensioenregeling.

vrijdag 16 januari 2015

(Fiscale) wijzigingen woonmarkt per 1 januari 2015

(Fiscale) wijzigingen woonmarkt per 1 januari 2015

In 2015 verandert een aantal belastingregels door het ‘Belastingplan 2015’. Deze fiscale wijzigingen hebben effect op de woningmarkt en keuzes die consumenten maken. De belangrijkste fiscale wijzigingen voor eigenwoningbezitters en (ver)huurders per 1 januari 2015 worden in dit artikel benoemd en toegelicht.
Koop:
 • Voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn ontstaan, geldt dat de rente over de financiering daarvan tot maximaal 15 jaar voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is. Dat was 10 jaar. Restschulden tellen niet mee in de berekening van de Loan-to-Value-ratio (LTV).
 • De tijdelijke regeling voor huiseigenaren met dubbele lasten wordt per 1 januari 2015 permanent. Huiseigenaren mogen als zij hun oude huis te koop hebben staan maximaal drie jaar hypotheekrente voor twee huizen aftrekken van de belasting.
 • De tijdelijke verruimde verhuurregeling wordt permanent zodat na een periode van verhuur van de te koop staande woning de hypotheekrente maximaal drie jaar mag worden afgetrokken.
 • De verruimde schenkingsvrijstelling van €100.000 voor een eigen woning vervalt. De reguliere regeling wordt opnieuw van kracht, waarmee het voor ouders mogelijk is om eenmalig tot €52.752 belastingvrij te schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor het kopen van een woning of het aflossen van een eigenwoningschuld.
 • Mensen die in 2014 een eigen woning hebben gekocht die nog in aanbouw is, kunnen in 2015 onder voorwaarden gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling van €100.000.
 • Voor het verbouwen, herstellen, renoveren van een huis of voor het aanleggen van een tuin geldt voor arbeid een verlaagd Btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Deze regeling zou gelden tot 1 januari 2015, maar is verlengd tot 1 juli 2015.
 • De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (‘Loan-to-Value-ratio') wordt met 1%-punt verlaagd naar 103%.
 • Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken gaat met 0,5%-punt omlaag naar 51%. Eigenwoningbezitters die meer verdienen dan €57.585 krijgen te maken met de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
 • De grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat per 1 juli omlaag naar €245.000.
 • Het eigen woning forfait stijgt van 0,70% naar 0,75%.
 • Er gelden nieuwe en deels aangescherpte leennormen voor het bepalen van de maximale hoogte van een hypotheek.
 • De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt €4.954.
 • Vanaf 1 januari 2015 krijgen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel.
 • Particulieren kunnen bij de gedwongen verkoop van een huis een bod doen via internet. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht en krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden.
Huur:
 • De huurtoeslag- en liberalisatiegrens sociale huur is vastgesteld op €710,68 per maand. Dat was €699,48.
 • De inkomensgrens voor toewijzing sociale huur woningcorporaties stijgt van € 4.678 naar €34.991.