Aanmelden met uw e-mailadres

vrijdag 17 januari 2014

Financiële kennis en adviesbehoefte


Beste TMA-relatie,
Onlangs is er een onderzoek geweest onder Erkend Hypotheekadviseurs over hoe consumenten op de hoogte zijn van hun financiële situatie (huidig en toekomstig). Dit keer is het onderzoek gehouden bij adviseurs die veel consumenten spreken en aan de hand van uitgebreide inventarisaties een goed beeld krijgen van hoe de consument er werkelijk in zit.

Er zijn natuurlijk doorlopend onderzoeken op dit gebied en de uitkomsten kunnen nog wel eens verschillen: de gemiddelde consument heeft over het algemeen het idee redelijk tot goed op de hoogte te zijn van zijn financiële situatie. Gaat men dan dieper op de materie in, dan blijkt dat die kennis toch wel regelmatig te kort schiet.
Gezien bovenstaande leek het mij interessant om u de uitkomsten van het onderzoek door de Stichting Erkend Hypotheek adviseurs te laten zien.

Veel TMA-relaties hebben inmiddels de financiële situatie compleet in beeld en hebben er voor gekozen in een abonnementsvorm de gemaakte financiële planning periodiek te updaten. Duidelijkheid geeft nou eenmaal een rustiger gevoel en men kan blijven anticiperen op de ontwikkelingen.
Ik wens u veel leesplezier en indien u vragen heeft, dan ben ik u uiteraard graag van dienst.

Hartelijke groet,
Patrick Betman
_____________________________________________________

Stichting Erkend Hypotheekadviseurs doet onderzoek onder Erkend Hypotheekadviseurs

Klanten willen algemeen advies zonder dat er sprake is van acute financiële problemen

De grote veranderingen in de economie en maatschappij vragen om een nieuw type adviseur. Een adviseur die vanuit een brede kennis de klant kan helpen bij het maken van verantwoorde financiële keuzes.

Toenemende werkloosheid, een groeiend leger ZZP-ers, een beroerde huizenmarkt en bezuinigingen op sociale voorzieningen en in de zorg maken dat de financiële positie van veel Nederlanders aan sterke verandering onderhevig is. Het is daarom van groot belang dat elk huishouden een goed inzicht in zijn financiële gezondheid heeft. Met dat inzicht kunnen bewust keuzes worden gemaakt uit mogelijke preventieve maatregelen die de financiële weerbaarheid van mensen kunnen versterken.

Klanten onzeker

Uit onderzoek onder 500 Erkend Hypotheekadviseurs blijkt een toenemende onzekerheid onder hun klanten over hun financiële positie. Die onzekerheid leidt tot een verandering in de adviesvraag. Bovenaan het lijstje staan de vragen die klanten hebben over al of niet aflossen, daarna volgen vragen over het ‘onder water staan van het huis’. Maar ook financiële problemen als gevolg van echtscheiding scoren hoog.

Nieuw is de ontwikkeling dat klanten algemeen advies willen zonder dat sprake is van acute financiële problemen. Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid, is er voldoende pensioen opgebouwd, hoe betalen we de studie van de kinderen en wat gebeurt er met het vermogen als je in een verzorgingshuis wordt opgenomen? Allemaal zaken waar klanten graag met een adviseur over willen praten.

Klanten weinig financiële kennis

Voorts geven Erkend Hypotheekadviseurs aan dat klanten wel over enige financiële kennis beschikken, maar dat die al gauw tekort schiet om een goed overzicht van de financiële situatie te hebben. Goed advies is en blijft dus onontbeerlijk om financieel gezond te blijven.