Aanmelden met uw e-mailadres

donderdag 24 oktober 2013

Toezicht op aanbieders van financiële producten


Voorwoord TMA Consultancy:
Zo’n beetje heel serieus adviserend Nederland reageert verheugd op het onderstaande artikel en het proefschrift van Janko Gorter, DNB-econoom. Dat deze materie al langer bekend is in de branche doet hier niets aan af, eindelijk is er een econoom die op een onderbouwde manier de overheid wakker schudt. Nu nog hopen dat de overheid hier ook daadwerkelijk iets mee gaat doen en het toezicht op de aanbieders van producten (banken en verzekeraars) gaat intensiveren.

Met vriendelijke groet,

Patrick Betman
_________________________________________________________________

‘Meer toezicht nodig op direct advies’

 

De positieve invloed van het provisieverbod op de advieskwaliteit is twijfelachtig. Extra toezicht op direct advies door financiële instellingen in landen met een provisieverbod is nodig. Dat zegt DNB-econoom Janko Gorter in zijn proefschrift dat hij vandaag verdedigt aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gorter laat met behulp van een micro-economisch model zien dat een provisieverbod het aantrekkelijk maakt voor verzekeraars om gelijktijdig twee advieskanalen te bestieren: een intermediair kanaal en een direct kanaal. "Het intermediaire kanaal is aantrekkelijk voor alerte klanten die de prikkels achter advies volledig doorgronden. Omdat deze klanten de intermediair rechtstreeks belonen voor advies, is de advieskwaliteit optimaal. Klanten met minder oog voor adviesprikkels geven echter de voorkeur aan direct advies", aldus de promovendus.

Omzeilen
Verzekeraars kunnen de tussenpersoon omzeilen door direct advies te geven aan klanten. "Dergelijk gedrag van verkopers ligt zelfs voor de hand bij consumenten die zich onvoldoende bewust zijn van de financiële prikkels achter financieel advies", aldus Gorter. Hij pleit voor extra toezicht op direct advies door financiële instellingen in landen met een provisieverbod, zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk. "De hiervoor benodigde capaciteit kan mogelijk (deels) worden uitgespaard bij het gedragstoezicht op tussenpersonen", beveelt Gorter aan.

Onderzoek
Gorter verrichtte zijn onderzoek bij De Nederlandsche Bank en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Een van zijn promotoren is DNB-president Klaas Knot.